Để tạo điều kiện cho cây phục hồi nhanh và phát triển thân cành tốt, bảo đảm cho vụ quả năm sau, bà con chăm sóc cây giai đoạn sau thu hoạch như sau:

Tỉa cành, tạo tán: Ngay sau khi thu hoạch cần phải cắt tỉa cành tăm, khuất, loại bỏ cành hư hỏng, để lại những cành cơ bản nhằm giảm bớt sự trú ngụ của sâu bệnh trong tán cây. Lưu ý, không cắt tỉa cành quá sâu, đốn quá “đau”, tránh hiện tượng nứt vỏ, khô cành, chết cây.

vai
Người dân xã Quý Sơn (Lục Ngạn) thu hoạch quả vải đến đâu tranh thủ tỉa cành tạo tán đến đó.

Bón phân: Thời gian nuôi quả dài khiến cây kiệt dinh dưỡng nên sau khi cắt tỉa cành, dọn vườn xong tiến hành bón phân bổ sung dinh dưỡng giúp cây sớm phục hồi nhanh ra lộc.

Lượng phân bón tùy thuộc vào chất đất, tuổi cây và sản lượng quả cho thu hoạch. Lượng phân bón khuyến cáo như sau:

+ Tuổi cây từ 4-6 năm: Phân chuồng 20-30 kg/cây; NPK 0,5-1 kg/cây; đạm ure 0,5-0,8 kg/cây.

+ Tuổi cây từ 7-10 năm: Phân chuồng 40-50 kg/cây; NPK 1,5-2 kg/cây; đạm ure 1-1,5 kg/cây.

+ Tuổi cây trên 10 năm: Phân chuồng 50 kg/cây; NPK 2 kg/cây; đạm ure 2 kg/cây.

Cách bón: Bón toàn bộ phân chuồng hoai mục + NPK, đào rãnh xung quanh hình chiếu tán cây, độ sâu rãnh 20 cm, rộng 20-30 cm, rải đều phân sau đó lấp đất. Để thúc lộc phát triển nhanh, khi cây bật lộc bà con có thể rắc đạm ure kết hợp tưới nước hoặc bón khi trời mưa nhỏ. Lưu ý, đối với phân chuồng cần ủ hoai mục.

Phòng trừ sâu bệnh: Mỗi đợt lộc cần phun thuốc phòng trừ các loại sâu đo, cuốn tổ, róm và nhện lông nhung… bằng hoạt chất như: Emamextin 5WG, Abamectin 1.8 – 3.6EC, Cypermethrin, Abamectin nước trong…; các loại thuốc như: Cyperan 10 EC, Repdor 250EC, Cyrin 25EC, Kinalux 25EC… Để thúc các đợt lộc phát triển nhanh, sớm thành thục, bà con có thể kết hợp phun phân bón lá cùng những lần phun thuốc trừ sâu. Lưu ý, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng nồng độ, liều lượng theo khuyến cáo trên bao bì.

Theo Trung tâm Dịch vụ – Kỹ thuật nông nghiệp Lục Ngạn/ Báo Bắc Giang