I. Giá một số sản phẩm nông sản

STT

Mặt hàng nông sản

ĐVT

Giá cổng trại

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Cà chua thường (Rita)

Kg

8.000

19.000

Giảm 4.000

2

Cải bắp (Đơn Dương)

Kg

2.000

10.000

3

Cải thảo (Đơn Dương)

Kg

2.000

10.000

4

Xà lách lolo xanh (Đơn Dương)

Kg

8.000

20.000

Tăng 2.000

5

Xà lách cuộn (Đơn Dương)

Kg

10.000

25.000

Tăng 3.000

6

Hành lá

Kg

15.000

25.000

7

Su su

Kg

6.000

10.000

8

Su hào

Kg

6.000

15.000

9

Củ dền

Kg

6.000

12.000

10

Ớt sừng

Kg

13.000

25.000

Tăng 3.000

11

Đậu leo

Kg

8.000

16.000

12

Xà lách Coron (Đà Lạt)

Kg

6.000

12.000

Giảm 3.000

13

Ớt chuông Đà Lạt (màu đỏ)

Kg

20.000

28.000

14

Ớt chuông Đà Lạt (màu vàng)

Kg

20.000

28.000

15

Súp lơ xanh (Đà Lạt)

Kg

15.000

22.000

Giảm 5.000

16

Pó xôi (Đà Lạt)

Kg

20.000

28.000

Giảm 5.000

17

Sầu riêng Monthong (Di Linh)

Kg

50.000

55.000

18

Sầu riêng Ri6 (Di Linh)

Kg

45.000

50.000

19

Bơ booth (Di Linh)

Kg

12.000

15.000

20

Sữa bò

Kg

13.000

17.000

21

Lợn hơi (Lâm Hà)

Kg

52.000

Giảm 3.000

22

Gà mái hơi (Lâm Hà)
Gà trống hơi (Lâm Hà)

Kg

65.000
60.000

Giảm 5.000

23

Kén tằm (Đạ Tẻh)
Kén tằm (Lâm Hà)Kén tằm (Bảo Lâm)

Kg

165.000
220.000

190.000

Tăng 5.000

Tăng 3.000

Tăng 5.000

24

Hoa lay ơn (Đà Lạt)

Chục

28.000

25

Hoa cúc cành (đại đóa)

Chục

22.000

26

Hoa cúc chùm (AT)

5 cây

10.000

Tăng 1.000

27

Hoa hồng đỏ Đà Lạt loại 1
Hoa hồng màu Đà Lạt loại 1

Chục

12.000
10.000

28

Hoa lily Concador 5 tai (ù vàng)

5 cây

75.000

29

Hoa lily Sorbone (hồng) 5 tai

5 cây

60.000

30

Hoa đồng tiền

Chục

20.000

31

Hoa cẩm chướng

2 chục

30.000

32

Hoa cát tường

Kg

65.000

33

Cà phê vối nhân xô (Di Linh)

Cà phê vối nhân xô (Bảo Lâm)

Kg

62.500

63.000

63.000

63.300

Giảm 1.800

Giảm 1.100

34

Chè búp tươi hạt (Bảo Lâm)

Chè búp tươi cành (Bảo Lâm)

Kg

7.000

10.000

7.500

11.000

II. Giá vật tư nông nghiệp

STT

Mặt hàng vật tư nông nghiệp

ĐVT

Giá bán lẻ

Tăng/giảm so với tuần trước

1

Đạm Phú Mỹ (Lâm Hà)

Đạm Phú Mỹ (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

600.000

550.000

2

Đạm SA Nhật (Lâm Hà)

Bao 50kg

420.000

3

Lân Lâm Thao (Lâm Hà)

Bao 50kg

260.000

4

Lân Văn Điển (Lâm Hà)

Bao 50kg

300.000

5

Kali Phú Mỹ (Lâm Hà)

Bao 50kg

800.000

6

Phân NPK 16-16-8 (Lâm Hà)
Phân NPK 16-16-8 Việt Nhật (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

800.000
750.000

7

Lân vôi (Lâm Hà)

Bao 50kg

130.000

8

Phân DAP Ba Con cò (Đạ Tẻh)

Bao 50kg

1.100.000

III. Nhận xét

Qua cập nhật thông tin giá nông sản và vật tư nông nghiệp tại các điểm cung cấp tin trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và thành phố Đà Lạt, giá cổng trại một số sản phẩm nông sản và vật tư nông nghiệp có sự biến động so với tuần trước như sau:

1. Một số sản phẩm nông sản

– Sản phẩm rau, củ, quả: Xà lách lolo xanh 8.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg; xà lách cuộn 10.000 đồng/kg, ớt sừng 13.000 đồng/kg, đều tăng 3.000 đồng/kg; xà lách coron 6.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; cà chua 8.000 đồng/kg, giảm 4.000 đồng/kg; súp lơ xanh 15.000 đồng/kg, pó xôi 20.000 đồng/kg, đều giảm 5.000 đồng/kg so với tuần trước (do nguồn cung nhiều nên giá súp lơ xanh và rau pó xôi… giảm mạnh so với tuần trước).

– Sản phẩm hoa: Hoa cúc chùm 10.000 đồng/bó, tăng 1.000 đồng/bó. Các loại hoa Đà Lạt còn lại như hoa lay ơn, hoa hồng, hoa cát tường, hoa lily, hoa đồng tiền, hoa cẩm chướng…đều có giá ổn định so với tuần trước.

– Sản phẩm cây công nghiệp: Cà phê vối nhân xô 62.500 – 63.000 đồng/kg, giảm 1.100 – 1.800 đồng/kg so với tuần trước.

– Sản phẩm chăn nuôi: Kén tằm (tại Lâm Hà) 220.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; kén tằm (tại Bảo Lâm) 190.000 đồng/kg, kén tằm (tại Đạ Tẻh) 165.000 đồng/kg, đều tăng 5.000 đồng/kg so với tuần trước.

Lợn hơi 52.000 đồng/kg, giảm 3.000 đồng/kg; gà trống và gà mái hơi 60.000 – 65.000 đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg. Sữa bò 13.000 đồng/kg, có giá ổn định so với tuần trước.

2. Vật tư nông nghiệp

Các sản phẩm vật tư phân bón đều có giá ổn định tại các huyện so với tuần trước.

3. Dự báo chung

Trong thời gian tới, dự báo các loại hoa Đà Lạt sẽ tăng nhẹ. Các sản phẩm rau, củ, quả và sản phẩm vật tư phân bón… có giá cả tương đối ổn định.

Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng