Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan cùng các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh tăng cường quản lý nguồn gốc sản phẩm và đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh nông sản.

images2482300 a1 53

Trồng rau sạch trên giá thể tại địa bàn TP Đà Lạt

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, trong những ngày gần đây, báo chí đăng tin loạt bài viết về rau thu gom ở chợ đầu mối sau đó được đóng gói, dán nhãn VietGAP và cung cấp, tiêu thụ tại các siêu thị (xảy ra tại TP Hồ Chí Minh).

Đây là hiện tượng vi phạm các quy định phát luật về an toàn thực phẩm, ghi nhãn hàng hóa và truy xuất nguồn gốc ảnh hưởng đến sức khỏe, quyền lợi người tiêu dùng cũng như ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu rau của Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa các hành vi nêu trên, tránh tình trạng cá nhân, tổ chức lợi dụng uy tín của các thương hiệu nông sản của Đà Lạt và trên địa bàn tỉnh để trục lợi cá nhân, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố tuyên truyền các cơ sở, người nông dân thực hiện đúng các quy định về sản xuất, sơ chế, tiêu thụ nông sản; đảm bảo sản xuất theo đúng các tiêu chuẩn an toàn; kịp thời tố giác các hành vi vi phạm về gian lận thương mại, vi phạm về dán nhãn hàng hóa, kinh doanh nông sản không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phụ trách về an toàn thực phẩm tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản trên địa bàn quản lý; trong đó, chú trọng đến kiểm soát ghi nhãn hàng hóa, xuất xứ nguồn gốc sản phẩm. Tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý cấp tỉnh trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm,..

Giao Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Chi cục Chăn nuôi, thú y và thủy sản: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đẩy mạnh các hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với các cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản thuộc phạm vi quản lý. Tiếp tục triển khai hỗ trợ, mở rộng diện tích áp dụng, chứng nhận quy trình sản xuất tốt VietGAP/VietGAHP nhằm tăng cường chất lượng sản phẩm nông lâm thủy sản, đảm bảo quy định an toàn thực phẩm.

Tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiệu dấu hiệu vi phạm. Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Dân tộc và Phát triển